Motie Ouwehand: werk scenario uit voor maximaal 21 miljard m3 gas per jaar


28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een nieuw besluit zal nemen over de winning van gas in het Groningenveld voor 2015 en 2016 en daarbij het belang van leveringszekerheid mee wil wegen,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat de productiebandbreedte om aan deze leveringszekerheid te voldoen 21 – 35 miljard m3 per jaar bedraagt,

overwegende dat het belang van de veiligheid van de Groningers vraagt om de laagst mogelijke variant maar dat het kabinet deze route tot nu toe nog niet heeft willen verkennen,

verzoekt de regering scenario’s uit te werken waarin de productieplafonds voor 2015 en 2016 terug worden gebracht tot 21 miljard m3 gas per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, CDA, D66, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein