Motie Ouwehand: maak scenario voor maximaal 12 miljard m3 gaswinning per jaar


28 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet zegt de veiligheid voorop te stellen,

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat vanuit veiligheidsoogpunt het maximale gasproductieplafond in het Groningenveld ligt op 12 miljard m3 per jaar, maar dat het kabinet deze route tot nu toe nog niet heeft willen verkennen,

verzoekt de regering scenario’s uit te werken waarbij de productieplafonds terug worden gebracht naar 12 miljard m3 gas per jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

OuwehandStatus

Verworpen

Voor

SP, CU, GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Houwers, Klein