Motie Ouwehand: werk het actieplan voor de bescherming van haaien en roggen uit in een uitvoe­rings­agenda en maak daar ook budget voor vrij


8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is haaien en roggen in de Noordzee te beschermen via het haaienactieplan in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM);

constaterende dat budget en concrete maatregelen nodig zijn om dit plan handen en voeten te geven;

verzoekt de regering om het actieplan voor de bescherming van haaien en roggen uit te werken in een uitvoeringsagenda en daar ook budget voor vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrK├ľ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet