Motie Ouwehand: perk de import van puppy’s uit Hongarije in, in navolging van Belgische maat­re­gelen


8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

wijzende op de in 2008 reeds aangenomen motie {motie Ouwehand/Thieme, KS 28286 nr. 192} voor een plan van aanpak tegen de illegale puppyhandel,

constaterende dat een groot aantal van de puppy’s die in Nederland worden verkocht afkomstig is van grote broodfokkers vanuit onder andere Hongarije;

constaterende dat België succesvol maatregelen heeft getroffen om de import van puppy’s uit Hongarije drastisch te beperken;

constaterende, dat Nederland de benodigde voorbereidingen voor een dergelijke importbeperking nog niet heeft getroffen,

verzoekt de regering om de import van puppy’s uit in elk geval Hongarije zo snel mogelijk in te perken in navolging van de Belgische maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, Houwers, VanVliet