Motie Ouwehand: maak inzich­telijk hoe de afspraken om de over­be­vissing te stoppen  in 2017, 2018, 2019 en uiterlijk  2020 (kunnen) worden gere­a­li­seerd


8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van meet af aan tot doel heeft gehad om overbevissing te voorkomen, maar dat dit doel in alle jaren dat het GVB van kracht is niet is gehaald;

constaterende dat bij de herziening van het GVB in 2002 het doel om overbevissing te stoppen is geconcretiseerd, met de afspraak om alle populaties van de gevangen soorten minimaal op het niveau te brengen van de Maximum Sustainable Yield (MSY) - waar mogelijk in 2015, doch uiterlijk in 2020;

constaterende dat uit het meest recente rapport van de Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) blijkt dat nog steeds meer dan 60% van de beoordeelde bestanden zich buiten biologisch veilige grenzen bevindt en dat nog steeds meer dan de helft van de beoordeelde bestanden wordt overbevist,

verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken hoe de afspraken om de overbevissing te stoppen in 2017, 2018, 2019 en uiterlijk 2020 (kunnen) worden gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, D66, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, Klein, Monasch

Tegen

VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet