Motie Ouwehand: een verbod op BPA in voed­sel­con­tact­ma­te­rialen


22 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

wijzende op het rapport van het RIVM ‘Bisphenol A: Part 2. recommendations for risk management’ waarin wordt gesteld dat Bisphenol A (BPA) het immuunsysteem van kinderen kan beschadigen,

wijzende op het feit dat de BPA is opgenomen in de zeer zorgwekkende stoffenlijst van de European Chemicals Agency (ECHA) nadat Europese lidstaten BPA hebben aangemerkt als een stof die toxisch is voor de reproductiviteit,

constaterende dat het Europees parlement een resolutie heeft aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen,

constaterende dat Frankrijk reeds een verbod op BPA in voedselcontactmaterialen heeft ingevoerd,

verzoekt de regering een verbod op BPA in voedselcontact materialen in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, Klein, Monasch

Tegen

VVD, CDA, D66, SGP, GrKÖ, GrBvK, Houwers, VanVliet