Motie Ouwehand: voor­lichting over risico's van giftige bestrij­dings­mid­delen


5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van gifstoffen altijd risico’s met zich meebrengt voor mens, dier en milieu,

verzoekt de regering, actief te communiceren over de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden middels een voorlichtingscampagne aan particulieren, gemeenten en terreinbeheerders, bedrijven en agrariërs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: verkoop giftige bestrijdingsmiddelen achter slot en grendel

Lees verder

Motie Ouwehand: geen particulier gebruik van muizengif

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer