Motie Ouwehand: geen parti­culier gebruik van muizengif


5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het particulier gebruik van rattengif niet is toegestaan, maar het particulier gebruik van muizengif wel,

constaterende, dat dit gebruik leidt tot resistentie onder muizen en ratten, en leidt tot ophoping van gifstoffen in het milieu,

verzoekt de regering, de toelating voor particulier gebruik van muizengif per direct in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, 50PLUS