Motie Ouwehand: verkoop giftige bestrij­dings­mid­delen achter slot en grendel


5 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Duitsland de verkoop van bestrijdingsmiddelen aan particulieren alleen vanachter de toonbank is toegestaan,

constaterende dat verkopers van bestrijdingsmiddelen en biociden hierdoor zowel de plicht als de mogelijkheid hebben om consumenten voor te lichten over de risico’s van het gebruik van dergelijke middelen en de voorschriften die zij in acht moeten nemen bij de opslag en het gebruik ervan;

overwegende dat het toepassen van deze regels een goede tussenstap kan zijn naar het uitbannen van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen door particulieren;

verzoekt de regering de verkoop van bestrijdingsmiddelen en biociden aan particulieren alleen vanachter de toonbank toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, PVV, CDA, SGP, 50+, Bontes