Motie Ouwehand: voorkom ziekte en sterfte onder geiten


13 september 2017

De Kamer,

Gehoor de beraadslaging,

Constaterende, dat bokjes die geboren worden in de melkgeitenhouderij vrijwel altijd direct na geboorte van de moeder worden gescheiden en in de meeste gevallen worden afgevoerd naar bokkenmesterijen met alle gevolgen voor hun welzijn van dien,

Constaterende, dat bij veel bokkenmesterijen de dieren zo ziek zijn dat meer dan 20% sterft voordat zij de slachtleeftijd van 6 weken hebben bereikt, en dat dit percentage wel kan oplopen tot 66%,

Constaterende, dat het kabinet in overleg met de sector werkt aan een plan van aanpak,

Spreekt uit, dat zowel de percentages als de daadwerkelijke aantallen bokjes dat te kampen heeft met een zeer slechte gezondheid of zelfs sterft, onacceptabel hoog zijn,

Spreekt uit, dat maatregelen om ziekte en sterfte onder bokjes te voorkomen uit moeten gaan van de intrinsieke waarde van het dier en zowel het welzijn van de bokjes als dat van de geiten moeten dienen,

Verzoekt de regering een plan van aanpak op te stellen waarin concrete doelen worden gesteld voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun jongen voorwaardestellend is,

Ouwehand

Hijink


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdA, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, 50PLUS, SGP