Motie Van Raan over een belan­gen­kader om barrières op regionaal besluit­vor­mings­niveau te slechten ten behoeve van vergroening in de stad


12 september 2017

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 vermeldt
dat de vergroening in de stad belemmerd wordt door andere doelen;
constaterende dat de urgentie voor meer groen in de stad hoog is;

verzoekt de regering, te komen met een belangenkader met de
nagestreefde vergroening en andere doelen om het identificeren en
slechten van barrières op regionaal besluitvormingsniveau te faciliteren,
en dit belangenkader verplicht op te nemen in de lokale plannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer