Motie Ouwehand: landelijk mora­torium geiten­stallen


13 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat, na Noord-Brabant, nu ook de provincie Gelderland een moratorium heeft ingesteld op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen;

Constaterende dat in de sector het advies rondgaat om snel vergunningen aan te vragen in provincies waar (nog) geen moratorium geldt;

Overwegende dat bescherming van volksgezondheid niet mag afhangen van de provincie waarin iemand woont of verblijft;

Verzoekt de regering, in afwachting van de uitkomsten van aanvullend onderzoek, zorg te dragen voor een landelijk moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Hijink


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdA, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, CU, SGP, DENK, FVD