Motie Ouwehand: het Landelijk Exper­ti­se­centrum Dieren­welzijn opnieuw in het leven roepen


26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een paardenmishandelaar over een periode van meer dan een jaar tientallen paarden ernstig verwond heeft,

constaterende dat het verband tussen deze mishandelingen is ontdekt door het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn,

constaterende dat het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn per 1 januari 2015 is opgeheven en dat er hierdoor geen landelijke coördinatie meer is op het gebied opsporing van dierenleed,

verzoekt de regering, het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn opnieuw in het leven te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

GL, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, SGP, SP, CU, GrBvK, GrKÖ, 50PLUS, Klein, VanVliet