Motie Ouwehand: voer maximale produc­tienorm van liters melk per hectare weideland in


8 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het loslaten van het melkquotum leidt tot verdergaande schaalvergroting waardoor steeds meer koeien jaarrond opgestald worden in megastallen en dat het grondgebonden karakter van de melkveehouderij hierdoor steeds meer onder druk komt te staan,

van mening dat het hoog tijd is voor een duidelijke norm voor grondgebonden productie in de melkveehouderij,

verzoekt de regering voorstellen uit te werken om een maximale productienorm van liters melk per hectare weideland in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, PvdA, D66, CDA, CU, SGP, 50+, Bontes, VanVliet