Motie Ouwehand: behoud dier­pro­duc­tie­rechten voor mest


8 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het loslaten van de dierproductierechten betekent dat de Nederlandse overheid geen instrument meer in handen zal hebben om de omvang van de mestproductie bij te sturen;

van mening dat de onzekerheid voor ondernemers en burgers over de toekomst van ons mestbeleid nu wel lang genoeg heeft geduurd,

verzoekt de regering ondernemers en burgers in ons land duidelijkheid te geven en nu te besluiten om de dierproductierechten te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP, D66, 50+, Bontes, VanVliet