Motie Ouwehand: geen uitbreiding van kippen- en varkens­hou­de­rijen met POR-regeling


8 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering af te zien van het voornemen om de Regeling Ontheffing Meststoffenwet (POR-regeling) - waardoor ondernemers de mogelijkheid hebben om hun bedrijf verder te uit breiden zonder de daarvoor benodigde dierproductierechten- opnieuw in het leven te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, SGP, Bontes, 50+, VanVliet