Motie Ouwehand: voer een stik­stof­heffing in, laat opbrengst ten goede komen aan natuur


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat stikstofdepositie belastend is voor veel kwetsbare natuurgebieden,

van mening dat het, indachtig het ‘de vervuiler betaalt-principe’ rechtvaardig en effectief is om de kosten van de stikstofbelasting neer te leggen bij de veroorzakers ervan,

verzoekt de regering een heffing op te leggen aan de stikstofproductie in de veehouderij, en de opbrengsten daarvan ten goede te laten komen aan de natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen