Motie Ouwehand: maak de bezui­ni­gingen op het natuur­budget ongedaan


30 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat natuur de basis is van ons bestaan en bovendien een intrinsieke waarde heeft,

constaterende dat er nog steeds 50% van het natuurbudget is wegbezuinigd ten opzichte van 2010,

constaterende dat het huidige beperkte natuurbudget niet voldoende is om ons natuurlijk kapitaal in Nederland goed te onderhouden en door te geven aan volgende generaties,

verzoekt de regering op zoek te gaan naar voldoende aanvullende middelen om de bezuinigingen op het natuurbudget van de afgelopen jaren ongedaan te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, 50+Baaij, 50+Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, CU, SGP, GrBvK, VanVliet