Motie Ouwehand: Handhaaf op normen aan begin van voed­sel­keten, niet pas aan het eind


7 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de NVWA in november 2016, toen zij getipt werd over het gebruik van fipronil in pluimveestallen, de beslissing om al dan niet handhavend op te treden louter af liet hangen van de vraag of er sprake was van een acuut gevaar voor de volksgezondheid,

Constaterende, dat de NVWA ten aanzien van de veiligheid van het voedsel dat daadwerkelijk in de schappen ligt gehouden is te handhaven op basis van veel bredere criteria, te weten overschrijding van het maximum residugehalte van een stof als fipronil in eieren en overschrijding van de Acute Referentie Dosis bij kleine kinderen,

Constaterende, dat er aan het begin van de voedselketen een veel beperkter criterium voor handhaving door de NVWA wordt gehanteerd dan de bij wet vastgestelde normen waaraan voedsel aan het eind van de keten moet voldoen,

Constaterende, dat hierdoor maandenlang besmetting van kippen en vervuiling van eieren met fipronil heeft kunnen plaatsvinden, waarna alsnog moest worden ingegrepen door de NVWA,

Constaterende, dat het kabinet deze werkwijze van de NVWA voorlopig ongemoeid laat omdat zij eerst een onderzoek wil laten uitvoeren naar de lessen die er te leren zouden zijn van de fipronil-affaire,

Constaterende, dat een voedselschandaal zoals de fipronil-affaire zich op ieder moment opnieuw kan voordoen als de NVWA aan het begin van de voedselketen geen rekening houdt met de normen die aan het eind van de voedselketen wel degelijk gehandhaafd moeten worden,

Verzoekt de regering de NVWA per direct te laten handhaven op basis van de normen voor voedselveiligheid, ook aan het begin van de voedselketen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, SP, GL, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, 50PLUS, SGP