Motie Ouwehand c.s.: wense­lijkheid eerder adequaat ingrijpen van de NVWA in fipro­nil­crisis


7 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in november 2016 is getipt over het gebruik van fipronil in pluimveestallen, inclusief een expliciete verwijzing naar het betreffende bedrijf Chickfriend;

Constaterende dat

• de NVWA tot taak heeft de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden te handhaven en dat fipronil niet is toegelaten voor gebruik in de pluimveesector;

• in november 2016 bekend was dat fipronil in dieren, eieren en melk terecht kon komen, onder andere geconstateerd door de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA

• de NVWA na de tip in november 2016 desondanks besloot geen eieren te testen waaruit mogelijke handhavingsacties konden voorvloeien, maar zich beperkte tot strafrechtelijk onderzoek

• handhaving pas werd opgestart nadat de Belgische voedsel- en warenautoriteit in juni 2017 aan de bel trok, toen al miljoenen kippen waren besmet en ontelbaar veel eieren waren vervuild

Spreekt uit dat eerder adequaat ingrijpen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit mogelijk en zeer wenselijk zou zijn geweest

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Grashoff

Futselaar

Graus


Status

Verworpen

Voor

PVV, GL, SP, PvdD, 50PLUS, DENK, FVD

Tegen

VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP