Motie Ouwehand: Niet marchan­deren met intrin­sieke waarde van het dier


7 september 2017

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat in de Wet dieren de intrinsieke waarde van het dier is erkend en vastgelegd,

Constaterende, dat er als gevolg van het illegaal gebruik van een verboden middel in de pluimveesector meer dan 1,5 miljoen kippen zonder pardon zijn vergast, wat minstens op gespannen voet staat met de intrinsieke waarde van het dier,

Verzoekt de regering niet te marchanderen met de wettelijk vastgelegde intrinsieke waarde van het dier - en dus ook niet als het gaat om dieren die bedrijfsmatig worden gehouden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen