Motie Ouwehand: geen jacht in bosrand Oost­vaar­ders­plassen


6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Oostvaardersplassen geen jacht plaatsvindt, maar dat er een reactief beheer wordt gevoerd gebaseerd op aanbeveling van internationale commissies, waarbij de grote grazers zoveel mogelijk met rust worden gelaten en tegelijkertijd onnodig lijden wordt voorkomen via een genadeschot;

constaterende dat de aanbeveling van deze internationale commissies om het leefgebied van de dieren te vergroten via het openstellen van omliggende bossen nu deels wordt uitgevoerd;

constaterende dat er in deze bossen mogelijk een ander beheer gevoerd zal gaan worden dan het reactieve beheer in de Oostvaardersplassen zelf;

spreekt uit dat het onwenselijk is andere vormen van beheer, zoals jacht en het verdrijven van dieren, te voeren bij het openstellen van omliggende bossen voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen dan in de Oostvaardersplassen zelf,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, D66, GL, PvdD, GrK├ľ, GrBvK

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, 50PLUS, Houwers, Klein, VanVliet

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: verzetten tegen uitzetten van dieren in omheind natuurgebied in Noord-Brabant

Lees verder

Motie Ouwehand: vergroot capaciteit NVWA om illegale puppyhandel aan te pakken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer