meMotie Ouwehand: vergun­ning­ver­lening voor de geplande mest­ver­gister in Groenlo opschorten


16 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Groenlo plannen zijn voor een mestvergistingsinstallatie met een capaciteit van 450.000 ton drijfmest aangevuld met 150.000 ton bermmaaisel per jaar,

constaterende dat de gemeenteraad van het nabijgelegen Oost Gelre een motie heeft aangenomen waarin zij de provincie Gelderland oproept de vergunning niet te verstrekken voordat zorgen over de gevolgen van de mestvergister voor de leefomgeving zijn weggenomen,

spreekt uit dat de vestiging van de mestvergistingsinstallatie in Groenlo onwenselijk is,

verzoekt de regering in overleg met de provincie de vergunningverlening voor de geplande mestvergister in Groenlo op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen