Motie Ouwehand: vergun­ning­ver­lening mest­ver­wer­kings­in­stal­latie bij Landhorst/Venhorst opschorten


16 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij Landhorst/Venhorst plannen zijn voor de vestiging van de grootste mestverwerkingsinstallatie in Europa met een mestverwerkingscapaciteit van 500.000 ton mest per jaar,

overwegende dat een dergelijke grootschalige mestverwerkingsinstallatie grote overlast kan veroorzaken bij bewoners van het platteland vanwege stankoverlast, gezondheidsklachten, waardedaling van huizen en de aanvoer van tientallen tonnen mest door aan- en afrijdende vrachtwagens,

overwegende dat niet uit te sluiten is een dergelijke mestverwerkingsinstallatie ook zorgt voor een aanzuigende werking en zal leiden tot verdere schaalvergroting en veeverdichting in deze regio, waar de veedichtheid al onwenselijk hoog is,

spreekt uit dat de vestiging van de grootste mestverwerkingsinstallatie van Europa bij Landhorst/Venhorst onwenselijk is,

verzoekt de regering in overleg met de provincie de vergunningverlening voor de geplande mestfabriek op te schorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen