Motie Ouwehand: herbi­ci­de­re­sis­tente gewassen en gewassen die zelf een bestrij­dings­middel aanmaken uitst­luiten van teelt in Nederland


17 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

wijzend op de ambitie van de regering om het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw fors te verminderen,

constaterende dat de aanvragen die momenteel voorliggen voor teelt van gentechgewassen in de EU stuk voor stuk gaan over danwel herbicideresistente gewassen, danwel gewassen die zelf een bestrijdingsmiddel aanmaken en daardoor giftig zijn voor dieren die van (het stuifmeel van) de plant eten,

constaterende dat er op korte termijn regels van kracht worden op grond waarvan een lidstaat een nationaal verbod op teelt van gentechgewassen kan instellen,

verzoekt de regering in het toegezegde afwegingskader voor het nemen van beslissingen over teelt van gg-gewassen op Nederlands grondgebied op te nemen dat herbicideresistente gewassen en gewassen die zelf een bestrijdingsmiddel aanmaken worden uitgesloten van teelt in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen