Motie Ouwehand: vergroot capa­citeit NVWA om illegale puppy­handel aan te pakken


6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de illegale hondenhandel in Nederland nog altijd floreert en dat jaarlijks vijftigduizend puppy’s illegaal naar Nederland worden gehaald,

constaterende dat veel meldingen van illegale puppyhandel wegens capaciteitsgebrek niet door de NVWA in behandeling worden genomen,

verzoekt de regering op korte termijn met een oplossing te komen om het capaciteitsprobleem van de NVWA op te lossen en de aanpak van illegale puppyhandel tot een prioriteit te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, GrKÖ, LKLE, PvdD, PVV, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, GrBvK, LHOU, LVLI, PvdA, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand: geen jacht in bosrand Oostvaardersplassen

Lees verder

Motie Ouwehand: kom met een importverbod op gekloonde huisdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer