Motie Ouwehand: kom met een import­verbod op gekloonde huis­dieren


6 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer het klonen van dieren al in 2011 heeft afgewezen in de motie Ouwehand (21501-32-430) en dat Europese regels over een importverbod van gekloonde landbouwdieren in de maak zijn,

constaterende dat in Korea huisdieren gekloond worden en dat deze gekloonde dieren op de Europese en Nederlandse markt terecht kunnen komen,

spreekt uit dat niet alleen de import van gekloonde landbouwdieren, maar ook die van huisdieren onwenselijk is,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een importverbod van gekloonde huisdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, GrBvK, GrK├ľ, LKLE, PvdD, PVV, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, LHOU, LVLI, VVD