Motie Ouwehand: Verdere beperking afsteek­tijden vuurwerk


2 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet, om de vuurwerkoverlast aan te pakken, de afsteektijden heeft beperkt van 18.00 uur oudjaarsavond tot 02.00 uur nieuwjaarsochtend,

constaterende, dat beperking van de afsteektijden direct effect heeft gehad in termen van afname van het aantal vuurwerkslachtoffers,

overwegende dat de grote steden (G4) hebben gepleit voor het verder beperken van de afsteektijden, van 23.00 uur oudjaarsavond tot 01.00 uur nieuwjaarsochtend, om schade en overlast van vuurwerk verder te verminderen,

constaterende dat ook artsen, andere burgemeesters en de brandweer erop wijzen dat verdergaande maatregelen, met als einddoel een verbod op consumentenvuurwerk, noodzakelijk zijn,

verzoekt de regering de afsteektijden voor vuurwerk verder te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, SP, ChristenUnie, GrBvK, VanVliet