Motie Ouwehand: verbod plastic tassen ook laten gelden voor wegwerp­tassen van andere mate­rialen


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door het succesvolle verbod op gratis plastic tassen, het gebruik ervan is afgenomen met 50% tot 85%;

constaterende dat veel winkeliers echter zijn overgestapt op gratis papieren wegwerptassen, die vaak niet beter voor het milieu zijn dan de plastic tassen,

verzoekt de regering om het verbod op gratis plastic tassen te veralgemeniseren en te laten gelden voor wegwerptassen van welk materiaal dan ook,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen