Motie Ouwehand: verbod op wegwerp­bekers


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wegwerpbekers een aanzienlijke doch eenvoudig te vermijden hoeveelheid afval opleveren;

wijzende op de halvering van het gebruik van plastic tassen nadat een verbod op het gratis weggeven van plastic tasjes is ingevoerd;

verzoekt de regering een vergelijkbare terugdringing van het aantal wegwerpbekers te bewerkstelligen als bij plastic tasjes is gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen