Motie Ouwehand: stop de ener­gie­ver­spil­lende productie van kunstmest


27 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 6% van het Nederlandse gasverbruik wordt besteed aan de productie van kunstmest,

overwegende dat er voldoende duurzamere alternatieven zijn voor het gebruik van kunstmest,

verzoekt de regering met een plan te komen om de productie van kunstmest in ons land te beƫindigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen