Motie Ouwehand: verbod op verkoop bestrij­dings­mid­delen aan parti­cu­lieren


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen negatieve gevolgen heeft op de biodiversiteit en waterkwaliteit,

constaterende, dat er voor particulieren voldoende milieuvriendelijke middelen bestaan om onkruid te bestrijden,

verzoekt de regering, per 2015 een verbod in te stellen op de verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen voor particulieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, SGP, Bontes, 50+