Motie Ouwehand: verbod op het profy­lac­tisch gebruik van bestrij­dings­mid­delen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een geïntegreerde gewasbescherming centraal staat in het beleid,

constaterende, dat het profylactisch gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat wil zeggen het gebruik van bestrijdingsmiddelen voordat er sprake is van een plaag of ziekte, daar niet toe behoort,

verzoekt de regering, het profylactisch gebruik van bestrijdingsmiddelen niet langer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, 50PLUS