Motie Ouwehand/Schouw: uitbreiding van het verbod op profes­si­oneel gebruik chemische bestrij­dings­mid­delen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er per 2018 een verbod op wordt ingesteld op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen en sport- en recreatieterreinen,

constaterende, dat dit verbod niet zal gelden in het ‘overig groen’ zoals plantsoenen en parken, terwijl het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op deze plekken tot vergelijkbare problemen voor de waterkwaliteit en de volksgezondheid kan leiden,

verzoekt de regering, het verbod op het professioneel gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen uit te breiden naar het ‘overig groen’,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Schouw


Status

Aangehouden

Voor

Tegen