Motie Wassenberg c.s. : onderzoek alter­na­tieve kost­prijs­be­re­ke­ningen voor warmte, gebaseerd op het vervuiler-betaalt-principe


21 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid streeft naar de uitfasering van gas in de bebouwde omgeving,

overwegende het belang van een duurzame warmtevoorziening,

constaterende dat voor een snelle transitie naar een duurzame warmtevoorziening het prijsniveau van duurzame warmte niet langer gekoppeld moet zijn aan het gastarief,

verzoekt de regering alternatieve kostprijsberekeningen voor warmte te onderzoeken, waarbij de referentie naar gas (NMDA-systematiek) wordt losgelaten en waarbij de warmte van duurzame herkomst lager beprijsd wordt dan warmte uit ‘vuile’ bron,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Moorlag
Beckerman


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer