Motie Ouwehand: het niet telen van herbi­ci­de­re­sis­tente gewassen


2 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een geïntegreerde gewasbescherming centraal staat in het beleid,

constaterende, dat het telen van gewassen die resistent zijn gemaakt tegen bepaalde bestrijdingsmiddelen niet binnen geïntegreerde gewasbescherming kan vallen,

verzoekt de regering, niet in te stemmen met toelating voor teelt van herbicideresistente gewassen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD, SP, SGP, ChristenUnie

Tegen

VVD, PVV, PvdA, D66, 50PLUS, CDA