Motie Ouwehand: verbied het vacci­na­tie­boekje voor honden en sta alleen nog het dieren­pas­poort toe


8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (mede) ter bestrijding van malafide puppyhandel het Europese dierenpaspoort is ingevoerd, een officieel identificatiedocument dat alleen door dierenartsen mag worden verstrekt, waarbij zij verplicht zijn het paspoortnummer tezamen met het chipnummer te registeren;

constaterende dat in Nederland echter niet het dierenpaspoort verplicht is, maar het veel fraudegevoeligere vaccinatieboekje,

verzoekt de regering om het vaccinatieboekje voor honden te verbieden en alleen nog het dierenpaspoort toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

VVD, PvdA, SP, PVV, D66, GroenLinks, PvdD, GrKÖ, GrBvK, Klein, VanVliet

Tegen

CDA, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, Houwers