Motie Ouwehand: stel voor Neder­landse verkopers van puppy’s een regi­stra­tie­nummer verplicht


8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de malafide puppyhandel nog altijd op grote schaal plaatsvindt en dat de ons omringende landen een striktere aanpak hebben om deze handel tegen te gaan;

constaterende dat in Frankrijk de directe verkoper van puppy’s verplicht is zich te registreren en zijn registratienummer te delen met potentiele kopers;

constaterende dat daarmee zowel de potentiele koper als de Belastingdienst informatie over de verkoper kan inzien, waardoor fraude, waaronder belastingontduiking, veel beter kan worden bestreden,

verzoekt de regering om voor Nederlandse verkopers van puppy’s een registratienummer verplicht te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV, GroenLinks, PvdD, GrKÖ, Klein

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, GrBvK, Houwers, VanVliet