Motie Ouwehand/Vendrik over een heffing voor bedrijven die dier­ex­pe­ri­menten uitvoeren


30 januari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat velen in onze samenleving de wijze waarop met dierproeven wordt omgegaan als een ernstig ethisch probleem ervaren en dierproeven het liefst zoveel en zo spoedig mogelijk door andere methoden zouden willen vervangen;
constaterende, dat vele activiteiten en onderzoeken ter vervanging van dierproeven door een structureel tekort aan financiƫle middelen niet kunnen worden uitgevoerd;
overwegende, dat de vervanging van dierproeven in onze samenleving in ethisch opzicht een zeer hoge prioriteit geniet en dat de ontwikkeling van alternatieven ook economisch zeer rendabel is;
verzoekt de regering om bedrijven die dierexperimemten uitvoeren een heffing op te leggen per gebruikt proefdier van 10 euro ten behoeve van een fonds voor de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

GL, D66, PVDD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD