Motie Ouwehand c.s. over een budget voor alter­na­tieven voor dier­proeven


30 januari 2007
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat velen in onze samenleving de wijze waarop met dierproeven wordt omgegaan als een ernstig ethisch probleem ervaren en dierproeven het liefst zoveel en zo spoedig mogelijk door andere methoden zouden willen vervangen;
constaterende, dat vele activiteiten en onderzoeken ter vervanging van dierproeven door een structureel tekort aan financiƫle middelen niet kunnen worden uitgevoerd;
overwegende, dat de vervanging van dierproeven in onze samenleving in ethisch opzicht een zeer hoge prioriteit geniet en dat de ontwikkeling van alternatieven ook economisch zeer rendabel is;
verzoekt de regering voor 2008 het budget voor de ontwikkeling, validatie en aanvaarding van alternatieven te verhogen naar 5 mln. euro en vanaf 2009 jaarlijks 10 mln. euro hieraan te besteden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

PVV, CDA, CU, PvdA, SGP, VVD