Motie Ouwehand c.s. over een verbod op dier­proeven voor de ontwik­keling van schoon­maak­mid­delen


30 januari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat er in het verleden talloze goed werkende schoonmaakmiddelen zijn ontwikkeld en op de markt gebracht;
constaterende, dat de ontwikkeling van nieuwe schoonmaakmiddelen gepaard gaat met het verrichten van dierproeven;
overwegende, dat de ontwikkeling van nieuwe schoonmaakmiddelen thans het verrichten van dierproeven niet rechtvaardigt, mede omdat deze ook zonder dierproeven en met behulp van alternatieve testmethoden in voldoende mate kan plaatsvinden;
verzoekt de regering een verbod in te stellen op het verrichten van dierproeven voor de ontwikkeling van nieuwe schoonmaakmiddelen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP