Motie Ouwehand/Vendrik over concrete doel­stel­lingen voor verduur­zaming van de eiwit­con­sumptie


20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering concrete doelstellingen en afrekenbare effectindicatoren op te nemen in de beleidsvisie die is gericht op verduurzaming van de eiwitconsumptie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Vendrik


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD