Motie Ouwehand c.s. over de infor­ma­tie­voor­ziening rondom bouw­plannen


20 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving is beperkt tot een publicatie in een huis-aan-huiskrantje en dat niet iedereen in de directe omgeving hiervan kennis zal nemen;

verzoekt de regering met voorstellen te komen om de informatievoorziening aan belanghebbenden rondom bouwplannen in de omgeving te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, VVD

Tegen

CDA, CU, PvdA, PVV, SGP