Motie Ouwehand over het niet langer als duurzame biomassa bestem­pelen van mest


18 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat mest uit de gangbare veehouderij het product is van een systeem dat een grote aanslag pleegt op natuurlijke hulpbronnen, medeverantwoordelijk is voor de kap van het tropisch regenwoud en een substantiële bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen;

overwegende, dat het gebruik van mest als ingrediënt voor de opwekking van "groene" energie allesbehalve duurzaam is;

van mening, dat de grote problemen rondom mest, milieu en de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij in beginsel moeten worden aangepakt bij de bron, te weten een drastische krimp van de veestapel, omdat dit veel effectiever en goedkoper is en bovendien een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van de dierenwelzijnproblematiek, de wereldvoedselcrisis én de biodiversiteitscrisis;

verzoekt de regering mest niet langer te bestempelen als duurzame biomassa en alle stimuleringsregelingen voor groene energie waarbij mest een ingrediënt vormt af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GL, PVDD

Tegen

CDA, CU, D66, LVER, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD