Motie Ouwehand: realiseer de Oost­vaar­derswold


6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het Regeerakkoord staat “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones”;

constaterende, dat de Oostvaarderswold een robuuste ecologische verbindingszone is;

overwegende, dat de provincie Flevoland, vanwege Rijksbeleid, moeite heeft om de robuuste ecologische verbindingszone te realiseren;

verzoekt de regering, de Oostvaarderwold te doen realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50+, D66, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

PvdA, VVD, PVV, CU, CDA, SGP, Bontes