Motie Karabulut, Van Raan c.s. over betrekken maat­schap­pelijk middenveld bij China­no­titie


30 september 2019

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een Chinanotitie heeft gepubliceerd;

van mening dat mensenrechten daarin onvoldoende aandacht krijgen;

verzoekt de regering, mensenrechten op alle terreinen van de betrekkingen met China aan de orde te stellen;

verzoekt de regering, het maatschappelijk middenveld nadrukkelijk te betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut (SP)

Van Raan (PvdD)

Ploumen (PvdA)

Van Ojik (GroenLinks)


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, GroenLinks, ChristenUnie, SP, 50+, DENK, SGP

Tegen

Van Haga, CDA, VVD, PVV, FvD