Motie Ouwehand/Van Raan: Neem Rli-advies onver­mij­de­lijke krimp veestapel mee in klimaat­beleid


5 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het door het kabinet-Rutte II gevraagde rapport ‘Duurzaam en gezond’, heeft geconcludeerd dat, om de klimaatdoelstellingen te halen, een krimp van de veestapel onvermijdelijk is;

constaterende dat de Rli eveneens concludeert dat het uitstellen van deze onvermijdelijke maatregel onverstandig is, zowel voor boeren als de uiteindelijke maatschappelijke kosten;

constaterende dat het Rli eveneens concludeert dat in een duurzaam en gezond eetpatroon naar verhouding minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten passen;

constaterende dat het daarom verstandig is om het fokken, slachten en eten van dieren terug te dringen;

overwegende dat er weinig opties zijn om het Urgendadoel te halen;

constaterende dat de minister van EZK heeft aangegeven dat hij niet de luxe voelt om ook maar één maatregel weg te laten in de inventarisatie van maatregelen om het Urgendadoel te halen;

verzoekt de regering om, de aanbevelingen uit het Rli-rapport ‘Duurzaam en gezond’ mee te nemen bij de inventarisatie van de maatregelen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS