Motie Ouwehand/Van Gerven over onmo­gelijk maken van paten­teren van levende orga­nismen


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het in een veranderende wereld met een groeiende wereldbevolking van groot belang is dat de genen die nodig zijn om gewassen te ontwikkelen die ons kunnen voeden, vrij beschikbaar zijn, en niet het exclusieve eigendom van een aantal private partijen;

van mening, dat het patenteren van (eigenschappen van) levende organismen een bedreiging vormt voor de biodiversiteit in de landbouw;

verzoekt de regering zich in te spannen om het patenteren van (eigenschappen van) levende organismen onmogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Gerven


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, SGP, SP

Tegen

CDA, D66, PvdA, PVV, VVD