Motie Thieme c.s. over oormerken van onder­zoeks­budget voor de biolo­gische sector


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat na 2011 geen geoormerkt onderzoeksgeld meer beschikbaar is gesteld gericht op de biologische sector;

overwegende, dat binnen de biologische landbouw een voorsprong bestaat in kennis omtrent duurzame landbouw en dat het van belang is deze voorsprong te behouden;

overwegende, dat de kennis uit de biologische landbouw gebruikt wordt voor het verduurzamen van de gehele landbouw;

verzoekt de regering ten minste 5% van de Nederlandse onderzoeksbudgetten ten behoeve van de agrarische sector te oormerken voor onderzoek ten behoeve van de biologische sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Van Veldhoven
Braakhuis


Status

Verworpen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, SGP, VVD, PVV