Motie Ouwehand over niet gebruiken van inno­va­tie­sub­sidies voor onderzoek met proef­dieren


24 november 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 100 mln. heeft toegezegd om het innovatieprogramma Food & Nutrition tot en met 2014 voort te zetten;

overwegende, dat het onwenselijk is dat dit geld wordt besteed aan het uitvoeren van dierproeven voor, bijvoorbeeld, gezondheidsclaims op voedingsmiddelen;

spreekt uit dat innovatiesubsidies op het terrein van de levensmiddelentechnologie niet gebruikt mogen worden voor onderzoek met proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

CU, GL, PVDD, PVV

Tegen

CDA, D66, PvdA, SGP, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Thieme c.s. over het Kroondomein als proefgebied voor het niet afschieten van wilde zwijnen

Lees verder

Motie Ouwehand/Van Gerven over onmogelijk maken van patenteren van levende organismen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer